">
 • Przechowalnia 0
 • Strona głównaRegulamin
  Waga techniczna BD30TW  30kg /1g
  Szybki podgląd
  Netto: 960,00 zł
  Brutto: 1,180,80 zł
  Drukarka termiczna do wag PICO M 57mm
  Szybki podgląd
  Netto: 500,00 zł
  Brutto: 615,00 zł
  Kasa fiskalna Nano II Online z WiFi
  Szybki podgląd
  Netto: 1,550,00 zł
  Brutto: 1,906,50 zł
  Wagosuszarka AGS120 T160
  Szybki podgląd
  Netto: 4,070,00 zł
  Brutto: 5,006,10 zł
  Waga magazynowa BA300 300kg/100g 800x800
  Szybki podgląd
  Netto: 3,300,00 zł
  Brutto: 4,059,00 zł
  Waga licząca precyzyjna BD30TLY 30kg
  Szybki podgląd
  Netto: 1,300,00 zł
  Brutto: 1,599,00 zł
  Waga Valor 4000 N wodoodporna 15kg / 5g z legalizacją Ohaus
  Szybki podgląd
  Netto: 2,050,00 zł
  Brutto: 2,521,50 zł
  Waga Paletowa BBR2000PA z legalizacją
  Szybki podgląd

  Regulamin

  Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

  BAKAWAG.PL to sklep internetowy, dostępny w domenie Bakwag.pl, prowadzony przez PHU Baka-Wag Bronisław Badyna z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Toruńska 102,   NIP: 554-040-09-70,REGON:090414705, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym bakawag@wp.pl .


  1. Bakawag.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie bakawag.pl .

  2.Klienci  mają możliwość korzystania z Bakawag.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Bakawag.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na Bakawag.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z PHU BAKA-WAG Bronisław Badyna dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez przesłanie na adres bakawag@wp.pl oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których PHU BAKA-WAG Bronisław Badyna jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

  3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Bakawag.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a PHU BAKA-WAG Bronisław Badyna, której przedmiotem są usługi świadczone przez PHU BAKA-WAG Bronisław Badyna, na warunkach określonych w Regulaminie.

  4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Bakwag.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Bakawag.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

  5. Wszystkie produkty dostępne w Bakawag.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

  6. Wszystkie ceny na stronie internetowej Bakawag.pl są podane zarówno w wartości netto (nie zawierają podatku VAT) oraz brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest paragon lub faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub dostarczona w formie tradycyjnej.

  6.1. Promocje występujące w sklepie internetowym ,Bakawag.pl, dostępne są wyłącznie po przez witryne internetową Bakawag.pl .

  7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie firmy PHU BAKA-WAG Bronisław Badyna. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w Bakawag.pl w zakładce  koszty i sposoby dostawy.

  8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a PHU BAKA-WAG Bronisław Badyna dotycząca zakupu danego produktu w Bakawag.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Bakawag.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów.

  9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Bakawag.pl, PHU BAKA-WAG Bronisław Badyna może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulegają zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

  10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Bakawag.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

  o Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach PHU BAKA-WAG Bronisław Badyna zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

  o Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym PHU BAKA-WAG Bronisław Badyna, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

  11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Bakawag.pl, PHU BAKA-WAG Bronisław Badyna zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

  12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. 
  W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do siedziby firmy PHU BAKA-WAG Bronisław Badyna. O możliwości odebrania zamówionego produktu PHU BAKA-WAG Bronisław Badyna informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

  13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Bakawag.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
  W przypadku gdy w polu „gwarancja” znajduje się informacja „serwis Bakawag”, produkt należy odesłać na adres magazynu PHU BAKA-WAG Bronisław Badyna podany przez pracownika Biura Obsługi Klienta bądź dostarczyć osobiście do PHU BAKA-WAG Bronisław Badyna mieszczących się w Bydgoszczy.

  Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane podczas przyjęcia zgłoszenia gwarancyjnego. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

  Informacje na temat warunków gwarancji udostępniamy :

  a)w formie elektronicznej na życzenie klienta.

  b)w formie elektronicznej w zakładce „Załączniki”- nie dotyczy produktów dostępnych na zamówienie.

  14. PHU BAKA-WAG Bronisław Badyna odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

  15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres PHU BAKA-WAG Bronisław Badyna podany w górnej części Regulaminu.

  16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że PHU BAKA-WAG Bronisław Badyna niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez PHU Bak PHU BAKA-WAG Bronisław Badyna awag albo PHU BAKA-WAG Bronisław Badyna nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

  17. PHU BAKA-WAG Bronisław Badyna rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni PHU BAKA-WAG Bronisław Badyna nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
  W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi PHU BAKA-WAG Bronisław Badyna .W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

  18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

  19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Bakawag.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres "Biura Obsługi Klienta" w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni  od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez PHU BAKA-WAG Bronisław Badyna dokonanych przez Klienta zakupów. Zwrot nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu PHU BAKA-WAG Bronisław Badyna wskazanego w art. 13, na swój koszt.

  20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Bakawag.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Bakawag.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

  21. Podane przez Klientów dane osobowe PHU BAKA-WAG Bronisław Badyna zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w Bakawag.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w Bkawag.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez PHU BAKA-WAG Bronisław Badyna w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o Bakawag.pl.

  22. PHU BAKA-WAG Bronisław Badyna może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Bakawag.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez PHU BAKA-WAG Bronisław Badyna, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Bakawag.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

  23. Klient  przy pierwszym logowaniu w Bakawag.pl.  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z PHU BAKA-WAG Bronisław Badyna.

  24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

  25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez PHU BAKA-WAG Bronisław Badyna w ramach Bakawag.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Bydgoszczy. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

  ZAŁĄCZNIK nr 1
  Polityka Ochrony Prywatności

  1. PHU BAKA-WAG Bronisław Badyna ( dalej nazywanym PHU Bakawag )przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. PHU Bakawag z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności PHU Bakawag zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. PHU Bakawag sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Bakawag.pl.

  2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Bakawag.pl jest PHU Bakawag.

  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Agito sp. z o.o. w zakresie Bakawag.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Bakawag.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

  4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

  5. Klienci mogą przeglądać Bakawag.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

  6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Bakawag.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez PHU Bakawag informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

  7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez PHU Bakawag i za zgodą Klientów.

  8. W przypadku uzyskania przez PHU Bakawag wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Bakawag.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, PHU Bakawag może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

  9. PHU Bakawag zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, PHU Bakawag zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez PHU Bakawag danych osobowych innemu niż PHU Bakawag administratorowi danych.

  10. PHU Bakawag zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. PHU Bakawag zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. PHU Bakawag mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec PHU Bakawag lub też gdy PHU Bakawag uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Bakawag.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

  11. PHU Bakawag wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

  12. PHU Bakawag stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Bakawag.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Bakawag.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.
  13.Od 25.05.2018r masz prawo do :
   - usunięcia swoich danych osobowych naszej bazy danych ( dane wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówień i wystawienia faktury)
  - otrzymania kopi swoich danych osobowych
  -przeniesienia sowich danych osobowych


  ZAŁĄCZNIK nr 2
  W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki Konsument może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobi, zwrócimy wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności.
  Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

  Przesyłkę nadaj na adres:
  PHU BKA-WAG Bronisław Badyna
  ul.Toruńska 102
  85-023 Bydgoszcz


  UWAGA!
  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

  2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  10.w przypdaku gdy nie jesteś Konsumentem : Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  PHU BAKA-WAG Bronisław Badyna
  ul.Toruńska 102
  85-023 Bydgoszcz


  Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
  Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


  Imię i nazwisko....................................................................
  Adres...................................................................................
  Data.....................................................................................

   


  Oświadczam że znam i akceptuję postanowienia Regulamiunu sklepu.

  Wypożyczalnia wag
  Witamy
  W ofercie posiadamy :
  -wagi sklepowe
  -wagi liczące

  -wagi magazynowe
  -wagi przemysłowe

  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą
  Tel. 600 245 688
  Kontakt

  P.H.U. "BAKA-WAG"
  ul.Toruńska 102
  85-023 Bydgoszcz
  NIP: 554-040-09-70
  tel. 52 371 67 31
  tel/fax: 52 375 38 44
  e-mail: bakawag.pl

  Dział handlowy  kom.:

  Natalia
  : 600 245 688
   email: sklep@bakawag.pl

  - - - - - - - - - - - - - - - -

  Jakub : 882 003 298
   
  email: sklep2@bakawag.pl

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce..